• Sản phẩm
  • Rao vặt
  • Danh bạ doanh nghiệp
  • Cửa hàng
  • đào tạo seo

Hướng dẫn quản trị gian hàng

Sau khi đăng nhập vào link quản trị gian hàng http://chutin.vn/CPE/

Lưu ý : Mọi thao thác chỉ có hiệu lực khi bạn bấm vào nút
1. CẤU HÌNH GIAN HÀNG2 .  Quản lý Sản phẩm : Quản lý sản phẩm -> Danh mục sản phẩm3. QUẢN LÝ SẢN PHẨM : Quản lý sản phẩm -> Sản phẩmĐể nhập liệu nội dung ( Bài viết, Sản phẩm, Quảng cáo,… ) Ta thao tác Quản lý - Tin tức , Quản lý - Sản phẩm, Quản lý - Khác >> Quảng cáo


Thêm bài viết mới : Quản lý à Bài viết . Chọn chuyên mục cần thêm bài viết mới , rồi chọn Thêm

- Tiêu đề : Nhập tiêu đề bài viết

- Tóm tắt : Nội dung tóm tắt

- Nội dung : Nội dung đầy đủ

- Hình minh họa : Chính là hình ảnh nhỏ mô tả bên ngoài cùng nội dung tóm tắt. Kick Chọn ảnh để lấy ảnh đã có sẵn trên server hoặc đưa ảnh lên server và chọn


Thêm File : Lấy File hình ảnh từ máy tính

Tải File : Tải ảnh đó lên server

Sau khi điền đầy đủ thông tin thì : Lưu

Mọi thông tin hướng dẫn xin liên hệ :
Email: contact@chutin.vn